Полезна информация

Ако Вие сте попаднали в раздела "случаен минувач", ние можем да споделим с Вас, че не сте СЛУЧАЕН.

Вие сте търсеща личност,която надяваме се ще открие потенциала на своята бъдеща активност в по-долу споделените факти отностно транспорт и франчайз, ще намери за интересна платформата на Бизнес Ангелите..

Случайностите са факти, които виждаме в подходящият момент.


Товарен транспорт

 

Полезна информация

Понятието товарен транспорт се използва във връзка с  придвижването на стоки от едно място на друго. За тази цел се използва пренос по обикновенни, релсови и  водни пътища.

Товарният транспорт е един от основните отрасли на икономиката. 

По данни на статистиката в сферата транспорт в България са заети 155 000 души, реализиращи около 9 млрд. лева годишен оборот. Функциониращите компании в бранша са окоол 19 000.

Едно от звената с ключово значение за товарния транспорт е спедиторът. Спедитор, или спедиция е лице или фирма, която организира превози. Ясната роля на спедитора спрямо клиента се илюстрира най-добре с понятието архитект на транспорта. Спедиторът може да резервира за различните видове транспорт различни превозвачи, вкл. камиони, кораби, железопътни линии. В допълнение спедиторите имат и експертен опит, който позволява те да оформят и обработват свързаните с транспорта документи- търговска фактура, митническа декларация, товарителници и други документи, изисквани от превозвача или страната на износ,внос или претоварване.

Съвършенство е достигнато не когато няма какво повече да се добави, а когато няма какво повече да се отнеме.


общоевропейски транспортни коридори общоевропейски транспортни коридори

 

общоевропейски транспортни коридори общоевропейски транспортни коридори

През България минават 5 общоевропейски транспортни коридора.

Годишният оборот за 2011 г. на голяма част от фирмите от спедиторския и логистичен бранш е достигнал нивата от предкризисната 2008 г. Големите спедиторски компании потвърждават, че бизнесът им през 2011 г. е ускорил обороти и обемите на транспортираните стоки са сравними с тези преди кризата. Компаниите от сектора планират активно ориентиране към комплексното обслужване на веригата на доставките на своите клиенти, тъй като все повече товародатели ще възлагат на спедитора си не само транспорта на стоки, но и тяхното складиране, обработване, опаковане, етикетиране и дистрибуция.

Независимо от вида и мащаба на кризите, транспорт (пренасяне) на стоки винаги ще има, а организацията и оптимизацията му от неговите архитекти – спедиторите ще става все по важна. И интересно ще е не кой ще пренася стоките, а кой ще избере пренасящия, и каква ще е цената за превоз. Именно в тези компоненти е основната роля на СПЕДИТОРА – участващ във вземането и вземащ решения субект в един бизнес за милиарди, с прогноза за ръст.

 

Ще спрем да откриваме тогава, когато  стигнем там, откъдето сме тръгнали.


Франчайзингът е вид стратегически съюз, който обикновено се прилага от компании с утвърден имидж и престижна търговска марка.

Франчайзингът е най-успешният бизнес модел на съвременния свят. Той позволява на всеки да започне веднага собствен бизнес, като ползва бизнес модела и марката на доказала се компания. Той превръща малкия бизнес в голям бизнес!

Близо 82% от започналите бизнес със закупуване на франчайз продължават да са на пазара и след петата година. Със същото могат да се похвалят едва 20% от независимите нови фирми. Франчайз системите Ви помагат да намалите риска в бизнеса си. Обикновено те еволюират добре и се радват на постоянно развитие, така че Вие вероятно ще се присъедините към вече доказала се на пазара система, която ще Ви помага във Вашия собствен бизнес.
Изборът на франчайз система е метафорично казано, като брака:
-          (Подходящ партньор) Планирайте да се присъедините към франчайз системата, която Ви интересува.Планирането не е разход на време, то е инвестиция, която ще Ви спести много ресурси в дългосрочен план.
-          (Общи интереси)  Изберете бизнес дейност, която Ви харесва - в края на краищата, най-вероятно ще работите това всеки ден. Когато работите нещо, което харесвате, то Вие наистина вярвате в това, което предлагате и тогава предавате тази увереност, превръщайки се в  един успешен бизнесмен.
-          (Очаквания на партньора) Важно е да знаете какво се очаква от Вас. Трябва да се познавате и да имате ясна представа за силните си и слаби страни, за уменията Ви и опита си. Само защото харесвате този бизнес не означава, че ще успеете. Трябва да знаете дали имате подходящия профил и уменията, нужни за тази работа.
-          (Отговорности) Трябва да сте отдаден на бизнеса си, той няма сам да се ръководи и няма само защото сте във франчайз система, работата да бъде свършена вместо Вас. Трябва да сте отдадени. Това е една от най-големите Ви възможности, нещо върху което трябва да сте фокусиран. Това е избор на стил на живот.
-          (Баланс) В допълнение към това, трябва да знаете и доколко можете да се справяте с риска. В определени случаи решенията, които се изискват от Вас са основани изцяло върху способноста Ви да поемате и разпределяте разумно риска.

Изправен ли е, човек се намира точно срещу целта.

 

 

 

 

Чрез брака разбираме какъв партньор всъщност си е пожелал нашият партньор.

 

  

 

 

 Геният е човек, който притежава освен талант и упоритоста на човек, който няма талант.


Полезна информация


Полезна информация

 

Бизнес Ангелът е лице с натрупан опит, който обичайно инвестира в дялове на компании, най-често в ранните фази на тяхното развитие – преди, по време и след старта или при фазата на ранна експанзия.
Бизнес Ангелите са неформални инвеститори, защото инвестират по лични и субективни причини, за разлика от формалните инвеститори като фондове за рисков капитал и др. В САЩ те инвестират средно около 100 млрд. долара годишно в стартиращи предприятия или три до пет пъти от обема на сумарните инвестиции на институционализирания рисков капитал,или  80% от всички инвестиции в ранните фази на развитие на компаниите.
Бизнес Ангелите инвестират определена сума срещу дял в компанията, който обикновенно е миноритарен (20-30%), като разчитат, че предприемачът ще успее с тяхна помощ да реализира идеята си и тя да се окаже печеливша.
Освен финансово, Бизнес Ангелите подкрепят избраните проекти и със съвети, ноу-хау и контакти, необходими за успешното управление и реализация на подкрепените компании и идеи, т.е освен средствата осигуряват и менторска подкрепа – съвети, коучинг, консултации. Това им позволява да бъдат стратегически партньор на компанията.
Мотивацията при Бизнес Ангелите е свързана с лични и субективни причини – защото идеята е много привлекателна сама по себе си, защото очакват, че с предложения бизнес модел ще им е забавно да реализират проекта, защото искат да се чувстват полезни, защото това е начин да върнат жеста към бранша, от който са започнали и редица други възможни причини.

Ако те следва сянката ти, значи виждаш слънцето.


Copyright © 2012 Tiva+ | Design by Fashion.bg Programing by Peter Minev