Франчайз партньор

Предлаганият от "Тива+" модел на франчайз не е традиционен - той е съчетание на добри практики във франчайз и спедиторския бизнес, с добавени елементи на партниране от успешни бизнес модели. Основните цели, които постига предлаганият от нас модел са автомотивацията, свободата на развитие и ефекта на мащаба.

Предлагаме да сме Ваш ПАРТНЬОР (с миноритарен дял) в новорегистрирано дружество с ограничена отговорност, в което Вие сте мажоритарен собственик и управител.

Нашият дял в дружеството ще допринесе за бързото му утвърждаване и развитие чрез пакета отговорности, който поемаме пред новото дружество, при все това без ни най-малко да ограничаваме оперативната свобода и индивидуалните Ви способности.

Не можеш да видиш върха на по-висока планина от     по-ниска.

 

 

 


Франчайз партньор

Разлики с традиционен франчайзингов модел:

 • Няма задължителни процедури и обучения
 • Няма строг, дълъг, сложен франчайз договор
 • Няма встъпителна вноска
 • Има свобода

Прилики с традиционен франчайзингов модел:

 • Получавате позитивите от натрупания от друг субект опит
 • Получавате всички ефекти на мащаба
 • Получавате имиджа на бренд-а
 • Роялити такса – 1%

Неизразеният потенциал се превръща в болка.


Франчайз партньор

Ако Вие сте успешен специалист (или екип специалисти) в областта на спедицията и транспорта и сте готов да направите и следващата крачка, а именно най-сетне да работите за себе си, ние Ви предлагаме:

 • Възможността да притежавате и управлявате СВОЯ СОБСТВЕНА КОМПАНИЯ в областта на спедиторските услуги
 • ПАРТНЬОР при нейното учредяване
 • ПАРТНЬОР при нейното развитие, гарантирано изпълняване на поетите от нас ангажименти в пакета от отговорности
 • Шанса да бъдете самостоятелна част от голям екип и да се забавлявате
 • Възможността да сте от активно променящите, а не от наблюдаващите промените в бранша

Никой не е свободен, ако не е господар на себе си.


Франчайз партньор

Идеалният за нас кандитат (или екип) има:


Натрупан опит като:

 • спедитор на средно или висше ниво в крупна спедиторска компания ... или
 • натрупан опит в своя неголяма спедиторска компания, притисната от кризата ... или
 • натрупан опит като водещ специалист в транспортен отдел на крупна търговска/производствена компания ... или
 • човек, мотивиран да развие собствена компания в областта на транспорта, с административен или друг опит в работеща компания, готов да приложи уменията си в областта на транспорта.

Желание да:

 • започне да работи за себе си, да промени своя социален статус ... и
 • докаже, че е способен , че може да поема отговорност ... и
 • бъде личност!

Ресурси в следните сфери:

 • контакти и отношения с реално работещи икономически субекти
 • контакти и менажиране на служители/екипи
 • познаване целостта на процесите

Изберете си работа, която обичате и няма да ви се наложи да работите и ден.

 

 

 

 Всеки път, когато врата се затвори зад гърба ни, целият свят се отваря пред нас.


Ако проявявате интерес към франчайз партниране с "Тива+" Ви съветваме да попълните приложената анкета.

Copyright © 2012 Tiva+ | Design by Fashion.bg Programing by Peter Minev