ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ

Услуги


Предоставяме на своите клиети една единствена услуга - КАЧЕСТВЕНА СПЕДИЦИЯ. 

Предлагаме изграждането на виртуален транспортен отдел на експортно и/или импортно ориентирани компании (производители, търговци, митнически агенции).

Тук ние сме съсредоточили нашият опит в спедиторската дейност, ключови знания и контакти в транспортния бранш, както и необходимите финансови възможности за развитие на дейността с цел да предоставим на нашите клиенти най-добрите условия за предвижване на техните товари.

Предимства на виртуалния транспортен отдел пред варианта да изградите и поддържате собствен транспортен отдел са:

 • Гъвкавост – при намален обем превоз не Ви притискат постоянните разходи на Вашият транспортен отдел.
 • Квалификация и опит – нашите кадри се обучават и развиват съгласно Вашите изисквания, но за наша сметка и риск.
 • Информация – ние сме информирани и следим пазара въобще, не само за Вашият товар и направление. Вие винаги имате конкуретна пазарна цена.
 • Мащаб – дори и крупен клиент, Вие трудно бихте могли да постигнете обема превоз, който осъществяваме ние. А така Вашият обем се акумулира в общия с цел постигане на още по-добри цени и условия.
 • Мотивация – мотивираността на нашите специалисти, които работят за Вас е чрез нов икономически модел в спедицията.

Какво трябва да направите, за да имате конкурентното предимство на виртуален транспортен отдел?
Да станете наш клиент!

В допълнение към гореизброените предимства сме разработили методология с цел да опростим и обединим процесите и усилията на клиент и спедитор. Основните фактори за успешно транспортиране на една стока сме свели до следните:

 • Определяне на вид и начин на транспортиране
 • Маршрут
 • Съпътстващи дейности
 • Финансиране

Петата основна съставка разбира се е цената.

Изграждайки специалисти в първите 3 направления – хоризонталната структура в компанията е по вид на транспорта (авто, речен, железопътен), маршрут (ЕС, Русия, Близък Изток, ...) и съпътстващи дейности (митница, транзитно гарантиране, свободни зони, ...), договаряйки добри транспортни и финансови условия с подизпълнители, включвайки се във финансирането и част от риска при транспортиране, използвайки натрупания опит и винаги актуална информация за случващото се в транспорта ПРЕДЛАГАМЕ на нашите клиенти сигурност и гъвкавост на доставките на атрактивна пазарна цена за превоз. Такива отношенията клиент –спедитор намираме за справедливи, мотивират ни винаги да бъдем в крак с пазара и технологиите на транспорт и дават на нашите клиентите свобода и ангажиран партньор.

Тези предимства и добри практики в спедицията обаче могат да се използват само при голям обем от превози – "Тива+" не развива и няма работещ модел за подготовка на ежедневни индикативни цени за малки товародатели, както и не специализира в конкретно направление като (сборни товари, превози за Италия, контейнерни транспорти). Компанията ни предлага всички видове транспорт и съпътстващи дейности, но като част от обслужването на своите корпоративни клиенти.

 

 

В стрелбата с лък най - важното не е мишената.

 

 

 

 

 

 

 

Не можеш да обърнеш вятъра, така че обърни платната.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пренасяме стоки през множество километри, без да носим и километричните камъни.

 

 

 

 


Услуги
Услуги

Конкурентно предимство

За да развиваме нашата компания и да предоставяме само качествени спедиторски услуги прибегнахме до развитието на иновативен франчайз модел в спедицията.

Развитието на една спедиторска фирма досега включваше изграждането на голяма централа, където е събран административният и финансов ресурс на компанията майка и множество локални представителства (доста често само офиси) – със съмнителна самостоятелност във всички аспекти (правна, финансова, възможност за вземане на решения) и доста често с неуспешна система за мотивация. Този метод водеше нерядко до разочарование на клиента, който подведен от изобилстващите реклами и активни пазарни стратегии очаква определен стандарт на обслужване, но от локалното представителство получава посредствена услуга.

Втори, наложен най-вече в България стандарт за развитие, беше изграждането на компания без клонове и представителства, която избира конкретна област на специализация от видовете транспорт и расте, ограничавана от следните фактори (липсата на качествени специалисти, невъзможност да се предлагат всички видове транспорт и пристрастност към конкретен вид, криза в съответното направление, некоректни варианти за мотивация на служителите и тяхното "отделяне"). В този вариант нерядко се случваше клиентите да бъдат не само зле обслужвани, а и подведени.

Новите метли метат по - добре.

 

 

 

 

 

 

 

 


Услуги

Предлаганият от нас вариант за Франчайз спедиция дава на нашите клиенти преимуществата на горните 2 варианта и избягва техните недостатъци. Гъвкавостта, липсата на централизираност и заложените основни икономически закони дават следните преимущества за нашите клиенти:

 • Партниране с голяма структура със сложни взаимовръзки и същевременно използване на всички позитиви и ресурси на партнирането с голям икономически субект.
 • Наличие в непосредствена близост до Вас на утвърдил се успешен транспортен специалист (екип), готов да се развива съобразно Вашите изисквания.
 • Най-справедливия модел на доходност и мотивация (всеки е собственик), водещ до издигане на общуването с Вашия спедитор до ниво принципи и концепции.

Накратко, избирайки да работите с франчайз партньор на Тива+ получавате най-добрия вариант за спедиторско обслужване въобще.

Сложните системи се управляват от елементите с най-голяма степен на свобода.


Услуги

Ако искате да навлезете в същността на франчайз модела на "Тива+", или разработеният от фирмата модел представлява за Вас интерес като франчайзополучател, в раздел франчайз партньор на сайта може да откриете конкретни разяснения, съпътстващите франчайза документи, както и анкетен лист за потенциален франчайзополучател.

Ако Вашата компания попада в нашият целеви сегмент (на база на анализ на транспортния пазар през последните години) ще получите наше конкретно предложение или предложение за среща.

Ако считате, че Вашата компания има нужда от подобна услуга, молим за кратка презентация по e-mail относно Вашата дейност и нуждите Ви от транспорт.

Никога не те спохожда желание, без да те споходи и силата, с която да го осъществиш.


Можете да бъдете обслужен както от специалисти от "Тива плюс", така и от най-близкия до Вас (като местоположение, опит, умения и др.) наш франчайз пратньор.

Copyright © 2012 Tiva+ | Design by Fashion.bg Programing by Peter Minev