Пакет отговорности

Ние, "Тива+", като миноритарен съдружник в дружество ............. поемаме следните отговорности:

 1. Да предоставим марката "Тива" на дружеството, както и да защитаваме ценностите на марката- коректност, финансова стабилност, партньорски отношения, опростяване на процесите – както в тази компания, така и във всички останали дъщерни компании, носещи бренд "Тива".
 2. Да предоставим нашия успешен бизнес модел, разписан в нашия софтуер, като се ангажираме и с неговото развитие (и на модела, и на софтуера).
 3. Да включим дружеството в нашата интранет среда и база, включваща наши подизпълнители и доставчици, както и осигуряваща правото на "първа оферта" между дъщерните дружества. Да предоставим данни за потенциални клиенти в съответната на дружеството локация/ направление/ сфера.
 4. Да участваме съразмерно дела си във финансиране на проекти на дружеството, както и да съдействаме пред банкови институции за преференциални цени на кредитен ресурс и банкиране. Да заемаме на дружеството безлихвени средства при мотивирани проекти и подходящо обезпечение.
 5. Да предоставим на дружеството основния комплект документи (договори, заявки, стандартизирана кореспонденция, други) унифицирани при нас, с разяснения за всички техни възможности.
 6. Да консултираме дружеството в следните области:
  • Административно обслужване
  • Счетоводно обслужване
  • Правно обслужване
  • Финансово обслужване
  • Иновации – запознаване с успешни модели и схеми на кое да е от дружеството в групата
 7. Да предоставим добитите вече преференциални цени и условия от наши подизпълнители и доставчици в следните области:
  • Превозвачи
  • Банки
  • Мобилни оператори
  • Куриерски услуги
  • Рекламни компании
 8. Да работим активно и бъдем съпричастни с всички сили и средства относно осигуряване на политическа, икономическа и друга защити на дружеството – ако то работи в рамките на закона. Консулт и съучастие при юридическа и обществена защита на дружеството.
 9. Да организираме – по желание на дружеството:
  • Консултация по мениджмънт на компания/ служители
  • Работни групи с наши специалисти с цел промоции, подготовка и изпълнение на проекти, други
  • Рекламни кампании, на преференциални цени, наблягайки на силните страни на дружеството
  • Обмяна на опит с други дъщерни дружества или специализирани курсове на обучение
 10. Да организираме фирменото коледно парти.

Това, което прави живота интересен, е възможността да осъществиш мечтата си.

 

 

 

 

 

Най-големият риск в живота е да не рискуваме нищо.

 

 

 

 

 

Когато искаш нещо, което не си имал, трябва да направиш неща, които никога не си правил.

 

 

 

 

Когато съдбата почука на вратата ти, не се прави, че те няма в къщи.

 

 


Пакет отговорности

Очакваме от новосъздаденото дружество:

 1. Наличие на TIVA в името на дружеството.
 2. 30% дружествен дял за "Тива+".
 3. Развитие на спедиторска дейност от мажоритарния съдружник само в компанията (забрана за конкурентна дейност.)
 4. 1% роялити такса (такса от оборота).
 5. Дружеството да организира партито по случай рожденния си ден.

Никоя цена не е достатъчно висока за едно ново усещане.


Copyright © 2012 Tiva+ | Design by Fashion.bg Programing by Peter Minev